Pytania i odpowiedzi
 
Powrót do strony głównej
Czy sponsoring sportowy wymaga wsparcia public relations?
Wsparcie public relations to zwiększone korzyści płynące ze sponsoringu sportowego. Jeżeli zależy nam na dużym efekcie wynikającym z inwestycji w sport, działania te powinny być uzupełnione o profesjonalne działania public relations. Dzięki temu uzyskujemy m.in. większe przełożenie marketingowe prowadzonych działań sponsoringowych i lepsze dotarcie do większego grona potencjalnych klientów.
 
W jaki sposób SPORT PR maksymalizuje korzyści ze sponsoringu sportowego?
Najprostszy przykład: docieramy do dużo większej i szerszej grupy niż ta, która jest zgromadzona na stadionie lub w hali sportowej z silnym przekazem związanym z Twoją firmą.
 
Jak się ma marketing sportowy do usług oferowanych przez SPORT PR?
Usługi SPORT PR koncentrują się na działaniach public relations. Stanowią uzupełnienie szerzej pojmowanych działań marketingowych. Nasze doświadczenie sprawia, że jesteśmy profesjonalnym doradcą w wielu kwestiach blisko związanych z marketingiem sportowym.
 
Czy istnieją przepisy prawne regulujące zasady sponsorowania sportu?
Istnieją przepisy regulujące m.in. zakres i możliwość sponsorowania sportu przez producentów wyrobów tytoniowych i alkoholowych.
 
W jakim zakresie SPORT PR może wesprzeć zaangażowanie mojej firmy w sport?
Zapraszamy na stronę opisującą zakres usług SPORT PR.
 
Na czym polega przewaga SPORT PR w działaniach public relations dotyczących sportu?
Nasza przewaga wynika ze sportowej specjalizacji, doświadczeniu, kwalifikacjom współpracujących z nami partnerów oraz kontaktom ze światem sportowych mediów i decydentów.
 
Czy SPORT PR zajmuje się reklamą podczas imprez sportowych?
SPORT PR nie zajmuje się bezpośrednio reklamą aczkolwiek służy pomocą w nawiązywaniu kontaktów w kwestiach reklamowych, a także stara się maksymalizować korzyści i dotarcie reklamy "sportowej" do szerokiego grona odbiorców końcowych.
 
Czy SPORT PR pośredniczy w nawiązywaniu współpracy pomiędzy firmą - sponsorem a zawodnikiem?
Tak. W zależności od sytuacji służymy naszą wiedzą zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Wszystko zależy, która z nich jest naszym Klientem.
 
Czy SPORT PR może zapewnić relację telewizyjną z organizowanych przeze mnie lub z uczestnictwem mojej firmy zawodów sportowych?
Podejmujemy się takich wyzwań. Prowadzimy rozmowy z przedstawicielami różnych telewizji. Często przynosi to oczekiwane rezultaty aczkolwiek nie możemy dać gwarancji sukcesu, gdyż uzależnione jest to od wielu czynników - związanych zarówno z samym charakterem imprezy sportowej, jak i z czynnikami zależnymi od telewizji.
 
Jestem właścicielem klubu. Co SPORT PR może zrobić dla mnie?
SPORT PR może działać na rzecz właściciela klubu, informować opinię publiczną o jego zaangażowaniu, prowadzonej przez niego innej działalności rynkowej, jak i komunikować wartość samego klubu. Może się to przyczynić do lepszych sportowych wyników uzyskiwanych przez klub, podnieść jego wartość w rozmowach z potencjalnym sponsorem, doprowadzić do pełnych trybun i grona wiernych, kulturalnych kibiców.
 
Mamy problem z kibicami...
SPORT PR poprzez odpowiednie działania public relations potrafi zintegrować kibiców i stworzyć prawdziwy zespól sympatyków klubu, którzy napędzają machinę marketingowych zysków i korzyści samego klubu, jak i jego sponsorów.